De Sportalliantie – deelnemers en partners

In 2019 helpt de Hou van je club Sportalliantie Haagse sportverenigingen met eigen accommodatie aan de slag te gaan met energiebesparing zoals LED-verlichting en/of zonnestroom.

Het doel van de Sportalliantie is om energiebesparing voor Haagse sportverenigingen eenvoudiger te maken door bijvoorbeeld gezamenlijke uitvraag ten behoeve van aanbesteding van maatregelen, hulp bij planning van grotere investeringen en het delen van kennis. Het is een coöperatief, niet-commerciële alliantie. 

De deelnemers aan de Sportalliantie:

  • Haagse sportverenigingen met eigen accommodaties
  • Link in green en 070Energiek en experts van gemeente Den Haag (uitvoerend projectteam)
  • Rabobank Innovatiefonds, Fonds1818 en gemeente Den Haag (ondersteuning en financiering).

Samenwerking met partners

Bij de voorbereiding van de Sportalliantie zijn de volgende organisaties betrokken:
Klimaatroute, de Groene Club, Sporttafel, Klimaatfonds, Duurzaam Den Haag, Haagse Stroom, Energieke Regio en Stichting Waarborgfonds Sport.

Als het even kan bundelt de Sportalliantie haar activiteiten met deze partners en, als het synergievoordeel oplevert, trekken we samen op.

Onafhankelijk

De Sportalliantie is niet-commercieel en onafhankelijk. Toeleveranciers worden benaderd voor een aanbesteding c.q. inkoop-uitvraag, maar ze maken geen deel uit van de alliantie.