Eerste informatie bijeenkomst

Sportieve bijeenkomt op 8 april 2019

“Waar kunnen we u mee helpen?” Dat is de vraag die Sportalliantie ‘Hou van je club’ deze maand wil stellen aan u, als bestuurder van een Haagse sportvereniging met een eigen accommodatie. Want dankzij 2019 is hèt jaar om aan de slag te gaan met energiebesparende maatregelen*. 

Wat kan de Sportalliantie voor u betekenen?

  • deskundig advies bij planning en maken van keuzes;
  • hulp bij inventarisatie en uitvoering van kleine, energiebesparende maatregelen (vaak kosteloos);
  • organisatie van gezamenlijke aanbesteding en ondersteunen van inkoop van o.a. LED-verlichting en zonnepanelen;
  • hulp bij opstellen financieringsplan.

Op de drukbezochte Hou van je club-inschrijfavond op 8 april hebben we het aanbod toegelichte. Verschillende verenigingen schreven zich ter plekke in voor één of meer diensten van de Sportalliantie. 

Aftrap van de avond door Bas Aukes, Sportconsulent van de gemeente DH

Wat doen we met de Sportalliantie voor uw club?

Inschrijven voor de verschillende activiteiten…

en natuurlijk bijpraten en ervaringen uitwisselen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *